Producten en diensten

 

Sodastralen
Droogijs stralen

Natstralen
Stralen met olivinezand

Stralen met Corrund
Glasparel stralen

 


Sodastralen

sodastralenIk persoonlijk zal liever het woord soda reinigen gebruiken omdat er absoluut geen aantasting van het materiaal plaats vind.
Soda stralen gebeurt d.m.v het stralen met sodium bicarbonaat, dit is een middel wat gewonnen wordt uit mijnen. De zuivere stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder, dat goed oplosbaar is in water.

Het middel is verkrijgbaar in 2 verschillende korrelgrootte, de grovere korrel gebruikt men om een iets hardere verontreiniging aan te kunnen pakken maar heeft 1 nadeel t.o.v. de fijne korrel dat het oppervlak toch licht aangetast wordt, dus er geen zeer fragiele delen mee gestraald kunnen worden zoals bijvoorbeeld glas of verchroomde materialen, maar verder heeft deze dezelfde voordelen als het fijne middel waarvan de belangrijkste is dat er geen kans op nevenschade is omdat het middel of oplost of vermalen wordt indien het ergens tussen is gekomen zoals lagers, tandwielen e.d.

Soda stralen kan men zowel droog als nat doen, nat wil zeggen met toevoeging van water.

Droog stralen geniet mijn voorkeur daar men dan ook in alle hoeken kan stralen en het straalmiddel niet blijft “plakken” zoals bij het “nat “ stralen dat wel heeft.

Wat wel weer makkelijker is met het “nat” stralen is dat het stuiven sterk gereduceerd wordt en dat men het achtergebleven middel kan wegspoelen.

Ook een voordeel van het stralen d.m.v. sodastralen is dat indien er meerdere lagen verf of een primerlaag het materiaal zitten deze maar licht aangetast worden, dus laag voor laag verwijderd kunnen worden en tevens hoeven de te stralen delen niet eerst ontdaan te worden van vet en olie.
Ook houten materialen kunnen gestraald worden indien het maar een harde houtsoort betreft, bij zacht hout straalt men de nerf er tussen uit.

Waar soda niet geschikt voor is, is voor ernstige diepe roestvorming en ernstige verwering (invreting van het materiaal)

Soda stralen is geschikt voor gevoelige materialen die absoluut niet beschadigd mogen worden zoals;

 • Motordelen zoals complete blokken, carburateurs, kleppen, cilinderkoppen, radiateur e.d.
 • Graffity verwijdering op verschillende materialen zoals glas, zacht steen, harde steen, RVS, aluminium e.d.
 • Auto’s zowel kunststofdelen als aluminiumdelen als stalen delen
 • Boten zowel polyester, hout, aluminium als staal
 • Monumenten ( welk materiaal dan ook )
 • (tuin) meubelen zowel hout als kunststof
 • Reinigen van brandschade
 • Reinigen van verchroomde delen
 • Reinigen van Kassen ( tuin / landbouw)
 • Reinigen van Matrijzen

En nog vele toepassingen meer.

Droogijs stralen

droogijs-stralenNet zo als bij het sodastralen zou ik hier ook liever spreken van het reinigen van het materiaal.

Droogijsstralen is een techniek waarbij oppervlaktes worden gereinigd door onder hoge druk droogijskorrels op te spuiten. De reinigende werking berust deels op de schurende werking van de korrels en deels op de thermische schok (het plotseling krimpen van de laag vuil waardoor deze loslaat van de ondergrond). Droogijsstralen heeft ten opzichte van oudere technieken zoals stralen met reguliere middelen het voordeel dat er geen resten van achterblijven.

Het principe van droogijsstralen is gebaseerd op het gebruik van droogijskorrels die door middel van een droogijsstraalmachine met grote kracht tegen het te reinigen oppervlak worden gespoten. Via de persluchtstroom worden de droogijsdeeltjes versneld in de straalslang en vervolgens door het pistool met de straalpijp (nozzle) op het oppervlak geschoten. De reinigende werking is gebaseerd op 3 effecten:

Inslageffect. De persluchtstroom die het droogijs versnelt en het ontwerp van de straalpijp zorgen voor een grote kinetische energieoverdracht.

Thermoshock. Door het temperatuursverschil tussen het te behandelen oppervlak en het droogijs ontstaat een grote temperatuurgradiënt. Deze temperatuurgradiënt veroorzaakt microscopische scheurtjes in de te verwijderen laag, waardoor deze makkelijker loskomt.

Micro-explosie. Op het moment dat een droogijsdeeltje het te behandelen oppervlak raakt, wordt het omgezet in gas. Het volume van het gas is ongeveer 800 keer groter dan het droogijsdeeltje. Dit veroorzaakt een liftende kracht waardoor het vuil verwijderd wordt.
Droogijsstralen is net als soda ook geschikt voor materialen waarbij aantasting van het oppervlak niet mag plaatsvinden, maar heeft als extra groot voordeel dat er geen overlast( buiten
geluidsoverlast) voor de nabije omgeving is, een werknemer kan in principe op 2 meter afstand gewoon zijn of haar werk blijven doen zonder hinder te ondervinden van het stralen.

Net als soda is het stralen met droogijs niet geschikt voor roestverwijdering of het verwijderen van “ingevreten” materiaal.

Waar is droogijsstralen geschikt voor;

 • Net als soda bij het stralen van gevoelige delen die niet mogen beschadigen.
 • Plekken waar geen overlast mag plaats vinden voor de omgeving zoals stof e.d.
 • Voedingsmiddelen industrie ( voedselresten, of andere versmering)
 • Een elektrische omgevingen daar droogijs niet geleidend is
 • Verwijderen van olie, vet, lijm, hars, paraffine, inkt, polymeer, aanslag, koolstof, spuitasbest, bekleding en roltrappen.
 • Droogijsstralen is de manier om milieuvriendelijk en droog te reinigen, én zonder extra afval.
 • Sneldrogend, geen beschadigingen, niet giftig en milieuvriendelijk.

En nog vele toepassingen meer.

Natstralen

natstralenHet natstralen gebeurt in een speciaal daarvoor geprepareerde straalkast en is meestal voor de wat kleinere onderdelen, alhoewel er natuurlijk ook natstraalcabines / containers zijn maar deze maar op weinig locaties worden gebruikt.
Het voordeel van in een ( nat) straalkast stralen is dat het middel hergebruikt wordt dus minder materiaalkosten tevens hoeven de te stralen delen bij natstralen niet geheel vet of olievrij te zijn.
Het nadeel t.o.v. sodastralen en ijsstralen is dat de delen wel geheel gedemonteerd dienen te worden om te kunnen zorgen voor een goede reiniging zodat er geen straalmiddel achter blijft dat nevenschade kan berokkenen.

Vaak gaat men over op natstralen ten opzichte van soda of ijsstralen indien het onderdeel er uit moet zien alsof het “net uit de fabriek komt” mijns inziens ziet dat er soms een beetje onnatuurlijk uit, maar dat is ook afhankelijk welk straalmiddel toegevoegd wordt en het is persoonlijk.

Toch heeft het ook heel veel voordelen en zijn charme, wanneer u hoge eisen stelt aan het eindresultaat, is natstralen een uitstekende oplossing.

Natstralen is het onder druk behandelen van een oppervlak met een in water gedragen straalmiddel. Een mix van water en straalmiddel wordt naar het straalpistool gepompt, zo ontstaat een krachtige straal die de originele giethuid weer naar boven brengt en het oppervlak zeer licht polijst.
Deze manier van stralen heeft een verdichtende werking op het oppervlak van aluminium. Dit wordt soms ook ‘micropeen’ genoemd. Het zorgt ervoor dat het materiaal na het stralen minder gevoelig is voor vet en vuil en dat nieuwe corrosie enigszins wordt ingedamd.
Voor pasvlakken van b.v. carters, waar geen materiaal verwijderd mag worden, is deze techniek zeer geschikt. Natstralen reinigt intens, maar het haalt geen beschadigingen weg. Het kan dus zo zijn, dat b.v. corrosie schade die eerst niet opviel na het natstralen te voorschijn komt.

Enkele voorbeelden waar natstralen geschikt voor is ;

 • Het reinigen en “vernieuwen” van producten/ materialen/delen.
 • Motordelen die gedemonteerd zijn of na het stralen nog worden gedemonteerd
 • Aluminium delen waarbij geen nabehandeling gewenst wordt, dus puur natuur.
 • Het verwijderen van de lasverkleuringen op RVS

Stralen met olivinezand

stralen-met-olivinezandHet stralen met olivinezand kan zowel op locatie als bij/in de werkplaats, dit middel wordt ook vaak gebruikt door gevelreinigers.
Olivinezand is een milieuvriendelijk product en is er in verschillende korrelgrootte, welke korrel men moet kiezen ligt aan het te stralen deel / materiaal. Moet het een mooi glad resultaat worden, dan kiest men de fijnste korrel, moet een ernstig verroest voorwerp gestraald worden dat wat ruwer mag worden dan kiest men een grovere korrel.

Men kan vele straalklussen doen met olivinezand, het nadeel is dat het eigenlijk geschikt is voor éénmalig gebruik.
Ik gebruik vaak olivinezand om auto’s te stralen, mits deze kaal zijn natuurlijk en vind het voordeel van het stralen met olivinezand dat het goedkoper is dan de meeste ander straalmiddelen, het relatief snel gaat door de scherpte van het middel en er weinig warmteontwikkeling is zodat er geen vervorming van het te stralen materiaal optreed, dit heeft natuurlijk ook te maken met de kracht waarmee gestraald wordt.

Het zand is makkelijk te verwijderen doormiddel van het schoonblazen of met een stofzuiger zodat er zo goed als niets achter blijft, maar mocht er wat achter blijven dit geen nadelig effect heeft door bijvoorbeeld een chemische reactie.
Al met al is dit een fijn product om mee te stralen, het stuift weinig( ligt aan de afstelling van de hoeveelheid middel), geeft een mooi resultaat , is goedkoop in verbruik t.o.v. andere straalmiddelen en er kan mee op locatie gestraald worden.

Grit / Corrund stralen

grit-corrund-stralenHet stralen met grit of corrund is één van de eerste straalactiviteiten die toegepast werd en dit gebeurt meestal in straalkasten of grote cabines, dit kan zowel handmatig als machinaal gebeuren. Het echte staalgritstralen en ouderwetse zandstralen mogen tegenwoordig niet meer worden gebruikt, daarom zijn er in de loop der tijd vele straalmiddelen bijgekomen met ieder zijn eigen toepassing.

Gritstralen wordt vaak toegepast bij het wat ruwere straalwerk zoals constructies, machines, profielen e.d.
Vaak worden er bij het echte professionele constructiestraalwerk eisen gesteld aan het straalwerk met verschillende gradaties vaak door verfleveranciers

Hieronder enkele korte voorbeelden ;
SA, S3, S2½, S2, ST3 en ST2

SA heeft de minste eisen, hierbij dient het oppervlak “gewoon“ schoon te zijn oftewel vrij van stof, vet, olie

S2 moet zorgvuldig gestraald zijn dus ook de walshuid, verf en roest moeten grotendeels verwijderd
zijn waarbij de eventuele nog goed vastzittende vervuiling niet met een plamuurmes of dergelijk verwijderd kan worden.

ST3 en ST2 kunnen machinaal of handmatig gebeuren, hierbij stelt ST3 als eis dat het materiaal “blank” moet zijn, deze eis geldt bij ST2 niet. Verder gelden dezelfde eisen, volledig schoon dus echt alle vervuiling verwijderd.

Verder wil ik hier niet te diep op in gaan maar mocht u meer info hierover willen hebben dan kunt u dat op internet opzoeken.
Voor de “gewone” straalklussen zijn deze eisen niet van toepassing, dan moet het product goed schoon zijn zodat het geschikt is voor nabehandeling , vaak wordt deze behandeling zoals ontvetten of zuren door degene van de nabehandeling gedaan.

Glasparel stralen

glasparel-stralenHet stralen met glasparel is voor de materialen / producten waarbij finesse om de hoek komt kijken, met glasparel krijgt men een heel mooi glad en net afgewerkt resultaat. Meestal wordt dit gebruikt voor kleinere delen die dan gestaald worden in een straalkast, maar dat hoeft natuurlijk niet want het kan uiteraard ook in cabines waarin de straler zich bevind.

Glasparel is geschikt voor vele doeleinden die toch aan bepaalde eisen moeten voldoen waaronder;

 • Geen beschadigingen
 • Zeer glad resultaat
 • Geen vervorming materiaal
 • Glasparel is ook geschikt om scherpe randen, braampjes en kleine krasjes te bewerken om tot een mooi eindresultaat te komen zoals gewenst wordt.

Indien er met glasparel gestraald gaat worden, dienen de te stralen delen goed schoon, droog en vetvrij te zijn daar anders het middel gaat klonteren en het niet meer bruikbaar is, en dat kan niet de bedoeling zijn daar het middel niet echt goedkoop is.
Tevens is het belangrijk indien men straalt met glasparel dat men een niet te hoge druk gebruikt daar anders het middel “dood slaat” en het effect snel afneemt.

Zo ziet u maar weer, er is voor elke straalklus een oplossing maar belangrijk is te weten wat de eisen zijn en om welk materiaal het gaat, dan kan daarbij een geschikt straalmiddel worden gekozen om de werkzaamheden tot ieders tevredenheid te laten verlopen en u als tevreden klant het verder verteld en nog eens aan ons terug denkt.

Maar ook indien u niet tevreden bent hopen we dat u dit ( meteen) aangeeft, dan zullen wij ten alle tijden in samenwerking met u daar een oplossing voor proberen te vinden, ook wij kunnen fouten maken !!!

 

Heeft u na deze informatie nog vragen dan verzoeken we u contact met ons op te nemen zodat wij hierop een antwoord kunnen geven.